Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Afers Institucionals. 03/05/2017 - sessió ordinària

 • Proposta de resolució sobre el masclisme en l'esport (10:07:54 - 10:22:22)

 • Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics (10:22:22 - 10:39:13)

 • Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat (10:39:13 - 10:56:26)

 • Punts tractats conjuntament (11:11:23 - 11:29:34)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable polític de l'elaboració d'un document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a atorgar el document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l'elaboració del document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'empresa o l'ens encarregat d'elaborar el document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organisme que gestionarà l'expedició del document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en què basa l'elaboració d'un document nacional d'identitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'acord de govern que recull la decisió d'elaborar un document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què ha ordenat l'elaboració d'un document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les bases de dades que s'usen per a elaborar el document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat administrativa que té l'encàrrec d'elaborar el document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aplicacions del document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària a la qual s'imputa l'elaboració del document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer una campanya informativa amb relació al document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan estarà enllestit el document nacional d'identitat català
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la legislació pel que fa a la protecció de les dades personals en l'elaboració del document nacional d'identitat català
 • Punts tractats conjuntament (11:29:34 - 11:58:39)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l'emissió de falques publicitàries com l'emesa en el programa "El balcó" de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans de comunicació escrits que han publicat l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total de la campanya informativa relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el programa "El balcó" de la Cadena Ser el 17 d'octubre de 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que va publicar a "La Vanguardia" l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s'ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de comunicació catalans
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mitjans de comunicació en què s'ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que ha sortit publicat l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de publicar l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dóna als ciutadans
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de la campanya de publicitat institucional "Benvinguda línia 9!"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s'ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en el programa "El balcó" de la Cadena Ser
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l'anunci de "La Vanguardia" amb relació als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat
 • Punts tractats conjuntament (11:58:39 - 12:22:12)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a assegurar que els departaments divulguin només les activitats oficials en llurs comptes a les xarxes socials
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les piulades a Twitter des dels comptes oficials d'alguns departaments de la Generalitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'una llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de la Generalitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li han dirigit
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús del llibre d'estil dels perfils oficials a les xarxes socials
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons recaptats per "La Marató de TV3" destinats a projectes de recerca de les malalties que afecten específicament la població infantil en el període 2009-2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats per les malalties que "La Marató de TV3" vol combatre en cada edició
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús que els departaments fan dels comptes oficials a les xarxes socials
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes perquè els departaments no facin un ús polític o partidista dels comptes oficials a les xarxes socials
 • Punts tractats conjuntament (12:22:12 - 12:31:05)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d'investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d'Esquadra del 18 de maig de 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs d'investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d'Esquadra del 27 d'octubre de 2016