Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Ensenyament. 04/04/2017 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (15:04:01 - 18:05:02)

    • Compareixença d'una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti el programa "Escola nova del segle XXI"
    • Compareixença d'Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament per a presentar el programa "Escola nova del segle XXI"
    • Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti el programa "Escola nova del segle XXI"
    • Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assessorament d'Educació Viva, davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre el model d'innovació educativa