Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Afers Socials i Famílies. 15/03/2017 - sessió ordinŕria

 • Proposta de resolució sobre l'objectiu 1 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (10:08:34 - 10:08:49)

 • Proposta de resolució sobre l'ajuda a les persones amb discapacitat (10:08:49 - 10:22:45)

 • Sol·licitud de compareixença d'Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de l'entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquč informi sobre les activitats de l'entitat (10:23:25 - 10:24:18)

 • Punts tractats conjuntament (10:34:45 - 10:35:08)

  • Proposta d'audičncia en comissió d'Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit de Francesc Xavier Jaurena, en representació de Filnet, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'Antonio Centeno, en representació de Vida Independent, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del projecte Crimenesdeodio.net amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit de Marta Obdulia, en representació d'Ecom, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'Adriana Ribas, en representació d'Amnistia Internacional, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'Antonio Guillén, president del Comitč Catalŕ de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Santiago Alba Rico, escriptor i filňsof, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Abel Beremenji, professor del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autňnoma de Barcelona i membre del grup de recerca Emigra, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Ferran Busquets, en representació d'Arrels, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'Aina Masgoret Rŕfols, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de la Creu Roja a Barcelona amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Magda Oranich, vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Angela Davis, professora de filosofia de la Universitat de Califňrnia a Santa Cruz (Estats Units), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Guillem Fernŕndez, membre de Coop57, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED) amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit de Rosa Cadena, en representació de Dincat, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Fŕtima Taleb, regidora de Badalona en Comú, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Eugeni Rodríguez, membre de l'Observatori contra l'Homofňbia, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Morist i Güell, en representació de la Creu Roja, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Maria Cendón, en representació de Sicar cat - Adoratrius, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Guillén, president del Comitč Catalŕ de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Verňnica Lafont, en representació del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Ángel Aguilar, en representació del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rocío Rubio, cap de la Divisió de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Anna Mercadé, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Eva Gajardo, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió del director de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mohamed Alami Susi, president de l'Associació d'Amics del Poble Marroquí (Itran), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Tŕnia Verge, en representació de Feministes per la Independčncia, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Cervera i Mercč Otero, en representació de Ca la Dona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Garcia, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Meritxell Ocańa Llanes, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de David Moya, en representació del grup de recerca CER-Migracions, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Viu Autisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Natŕlia Santandreu i Grŕcia i de Mercč Claramunt, en representació de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
  • Proposta d'audičncia per escrit de Jonathan Rodríguez, en representació de Sitges Voluntaris Socials, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
 • Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infŕncia i l'adolescčncia (10:35:08 - 10:36:57)

 • Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (10:36:57 - 10:38:06)

 • Compareixença d'una representació de l'associació Homeless Entrepreneur davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a explicar les activitats de l'associació (11:01:23 - 12:22:55)