Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de la Sindicatura de Comptes. 02/03/2017 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (10:10:18 - 10:17:44)

    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2016, sobre l'Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014
    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2016, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013
    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011