Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Afers Socials i Famílies. 01/03/2017 - sessió ordinŕria

 • Proposta de resolució sobre l'actualització de la cartera de serveis socials per a incloure-hi els tractaments de logopčdia (10:05:45 - 10:24:26)

 • Proposta de resolució sobre el suport a l'autonomia a la prňpia llar i la protecció dels seus beneficiaris (10:24:26 - 10:52:05)

 • Proposta de resolució sobre el sensellarisme (10:52:05 - 11:14:45)

 • Sol·licitud de compareixença d'Adolfo Sánchez García davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquč informi sobre les activitats de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa (11:15:05 - 11:17:03)

 • Sol·licitud de compareixença d'Iván Ruiz Acero, en representació de l'Associació Teadir, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquč informi sobre les dificultats a quč s'enfronten les famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista (11:17:03 - 11:23:54)

 • Punts tractats conjuntament (11:23:54 - 11:34:29)

  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del projecte Crimenesdeodio.net amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, membre de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Jonathan Rodríguez, representant de Sitges Voluntaris Socials, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Guillén, president del Comitč Catalŕ de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi)), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofňbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Pineda, representant de Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Lídia Puigvert, en representació de la Community of Researchers on Excellence for All (CREA) de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Eva Gajardo, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Natŕlia Santandreu i Grŕcia, representant de Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mar Serna, vicepresidenta de l'Associació de Dones Jutges d'Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Guillem Fernŕndez, membre de Coop57, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Josep Miró i Ardčvol, president d'e-Cristians, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antoni Guillén, president del Comitč Catalŕ de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Garcia, representant de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Angela Davis, professora de filosofia de la Universitat de Califňrnia a Santa Cruz (Estats Units), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Verňnica Lafont, representant del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Ŕngel Aguilar, membre del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the Children a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Ferran Busquets, representant d'Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Eva Gajardo, secretŕria d'Igualtat de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Marta Obdúlia, representant de la fundació ECOM, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Morist i Güell, representant de la Creu Roja a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mohamed Alami Susi, president d'Itran, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montse Pineda Lorenzo, representant de Creación Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estŕndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Plataforma CEDAW Ombra Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Fŕtima Taleb, regidora de Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Santiago Alba Rico, escriptor i filňsof, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Emilio Ruiz, representant del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Centeno, representant de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Pablo Nuevo López, professor de dret a la Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Aina Masgoret Rŕfols, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Ca la Dona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Jaurena, representant de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Garcia, secretŕria de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Eugeni Rodríguez, membre de l'Observatori contra l'Homofňbia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Cadena, representant de Dincat, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Milŕ, en representació de l'entitat Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Meritxell Ocańa Llanes, representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Tŕnia Verge, representant de Feministes per la Independčncia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Adriana Ribas, representant d'Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
 • Compareixença d'una representació de la cooperativa Apindep Ronçana davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els objectius i la finalitat de l'entitat (11:45:40 - 13:21:42)