Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Justícia. 28/06/2016 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (15:06:50 - 17:08:44)

    • Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
    • Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes