Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de la Infància. 14/06/2016 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (15:09:00 - 15:10:00)

  • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de "Save the Children Barcelona", davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'assetjament escolar i el programa de "Save the Children" adreçat a les escoles i els instituts per a prevenir-lo
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el ciberassetjament escolar i el ciberassetjament a menors i la manera de prevenir-los
  • Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la infància en situacions de risc i violència
  • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children, i de Guiomar Todó, responsable de Save the Children a Barcelona, perquè informin sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, davant la Comissió de la Infància perquè informin sobre l'assetjament escolar
 • Punts tractats conjuntament (15:10:00 - 17:41:27)

  • Compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'assetjament escolar
  • Compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els infants en situacions de risc i violència
  • Compareixença d'Emilie Rivas i de Guiomar Todó, membres de Save the Children Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament i sobre el seu programa adreçat a les escoles i els instituts per a prevenir-los
  • Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el ciberassetjament escolar i a menors i la manera de prevenir-los
 • Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d'entre zero i disset anys (17:42:28 - 17:54:26)

 • Proposta de resolució sobre l'acolliment en família aliena (17:54:26 - 18:02:27)