Els vídeos que componen les sessions es van publicant a mesura que són disponibles. Això pot implicar que mentre dura el processament es pugui consultar la part inicial d'una sessió, ja processada, però no encara la totalitat de les intervencions.

Activitat - Grups de treball

Pàgina 1 de 2

Següent

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca de vídeos al Canal Parlament