Agenda parlamentària

Desembre de 2018

Dilluns, 3

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2018)

Dimarts, 4

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/11/2018)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/11/2018)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2018)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2018)

15:00h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 22/11/2018)

Dimecres, 5

16:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/12/2018)

Diumenge, 9

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/12/2018)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/12/2018)

13:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/12/2018)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2018)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2018)

15:00h

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/12/2018)

15:05h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/11/2018)

Dimecres, 12

09:30h

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Sessió secreta

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/12/2018)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/12/2018)

Dijous, 13

09:31h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/12/2018)

14:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2018)

Divendres, 14

10:30h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 30/11/2018)

11:30h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/11/2018)

Dilluns, 17

17:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/12/2018)

Dimarts, 18

09:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/12/2018)

Dimecres, 19

09:40h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/12/2018)

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2018)

19:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/12/2018)

Dijous, 20

12:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2018)

12:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/12/2018)

12:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2018)

15:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/12/2018)