Agenda parlamentària

Febrer de 2012

Dimecres, 1

10:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l'àmbit audiovisual

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 2

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Justícia

(Desconvocat/ada: 16/12/2012)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Ponència: Proj. llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 8

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

12:30h

Ponència: Proj. llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Sessió ordinària

Sala 8

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:45h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 9

10:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 10

10:08h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

11:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 14

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 15

09:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 16

10:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària. En acabar la reunió del Ple del matí

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 21

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 22

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 23

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 27

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)