Agenda parlamentària

Gener de 2011

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 19

09:15h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

09:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:40h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:50h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:00h

Comissió de Justícia

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:10h

Comissió d'Interior

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:20h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:30h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:40h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:50h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:10h

Comissió de Salut

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:20h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:30h

Comissió de Peticions

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:50h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:10h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:20h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:30h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:40h

Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

19:50h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 21

09:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 25

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)