Agenda parlamentària

Febrer de 2014

Dilluns, 3

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2013)

Dimarts, 4

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/01/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/01/2014)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/01/2014)

Dimecres, 5

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/01/2014)

10:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/01/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/01/2014)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/01/2014)

Dijous, 6

09:30h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 31/01/2014)

10:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària. (A la tarda la sessi?ntinuar? la Sala de Grups)

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 31/01/2014)

10:30h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/01/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/02/2014)

Divendres, 7

10:00h

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/01/2014)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/02/2014)

Dilluns, 10

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2013)

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/02/2014)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/02/2014)

13:30h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/02/2014)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/01/2014)

Dimecres, 12

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/02/2014)

Dijous, 13

09:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 07/02/2014)

09:32h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/02/2014)

13:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 2

(Aparició al web: 12/02/2014)

18:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a de la tarda

Sala 4

(Aparició al web: 11/02/2014)

Divendres, 14

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 12/02/2014)

Dimarts, 18

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/02/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/02/2014)

11:00h

Mesa ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/07/2015)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/02/2014)

Dimecres, 19

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/02/2014)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/02/2014)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària. (mat? tarda)

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/02/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/02/2014)

Dijous, 20

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/02/2014)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària. (mat? tarda)

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/02/2014)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/02/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/02/2014)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/02/2014)

Divendres, 21

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/02/2014)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dilluns, 24

13:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/02/2014)

16:00h

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/02/2014)

Dimarts, 25

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/02/2014)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/02/2014)

16:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/02/2014)

Dimecres, 26

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/02/2014)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària. En acabar la reuni?l mat?e la sessi?en?a

Sala 4

(Aparició al web: 21/02/2014)

Dijous, 27

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/02/2014)

13:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/02/2014)

13:30h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/02/2014)

Divendres, 28

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/02/2014)