Agenda parlamentària

Juny de 2013

Dilluns, 3

15:30h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/05/2013)

Dimarts, 4

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/05/2013)

Dimecres, 5

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/05/2013)

15:50h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2013)

Dijous, 6

09:00h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2013)

Divendres, 7

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/06/2013)

Dilluns, 10

15:30h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/05/2013)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/06/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/06/2013)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/06/2013)

Dimecres, 12

09:15h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/06/2013)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/06/2013)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/06/2013)

Dijous, 13

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/06/2013)

Divendres, 14

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 12/06/2013)

Dilluns, 17

15:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2013)

Dimarts, 18

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/06/2013)

10:30h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 11/06/2013)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2013)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2013)

Dimecres, 19

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/06/2013)

14:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària. o en acabar la sessi?en?a al migdia

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/06/2013)

Dijous, 20

09:35h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2013)

14:08h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). o en acabar la sessi?en?a del mat

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/06/2013)

Divendres, 21

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/06/2013)

Dimarts, 25

09:30h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/06/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/06/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

Dimecres, 26

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

Dijous, 27

10:00h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/06/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/06/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/06/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

Divendres, 28

09:30h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2013)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2013)