Agenda parlamentària

Maig de 2011

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 4

09:15h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

15:30h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 19/04/2012)

15:45h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 5

09:05h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària. , o en acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:36h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

15:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:00h

Intergrup de Suport a la Bicicleta

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 10

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 24

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 25

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 26

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

12:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 31

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

12:10h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)