Agenda parlamentària

Març de 2013

Divendres, 1

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2013)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 26/02/2013)

Dilluns, 4

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 01/03/2013)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/03/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/03/2013)

12:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/02/2013)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/02/2013)

Dimecres, 6

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/03/2013)

Dijous, 7

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/03/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/03/2013)

Divendres, 8

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/03/2013)

Dilluns, 11

10:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2013)

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/03/2013)

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/03/2013)

Dimarts, 12

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/03/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2013)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/03/2013)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/03/2013)

Dimecres, 13

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2013)

Dijous, 14

09:32h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/03/2013)

13:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a del migdia

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/03/2013)

Divendres, 15

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 13/03/2013)

Dilluns, 18

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 13/03/2013)

16:07h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/03/2013)

Dimarts, 19

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/03/2013)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2013)

Dimecres, 20

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/03/2013)

16:30h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2013)

Dijous, 21

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/03/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2013)

Divendres, 22

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/03/2013)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/03/2013)

Dimarts, 26

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/03/2013)

Dimecres, 27

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/03/2013)