Agenda parlamentària

Juliol de 2014

Dimarts, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/06/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/06/2014)

14:00h

Ponència: Projecte de llei d'accessibilitat

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

16:00h

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/06/2014)

16:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/06/2014)

Dimecres, 2

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/06/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/06/2014)

16:00h

Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/06/2014)

16:00h

Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2014)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 30/06/2014)

Dijous, 3

10:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2014)

10:08h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2014)

11:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/06/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/06/2014)

Divendres, 4

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2014)

Dimarts, 8

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/07/2014)

10:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/07/2014)

13:00h

Ponència: Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia

Sessió ordinària

Sala 8

(Aparició al web: 03/07/2014)

13:30h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/07/2014)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/07/2014)

16:00h

Comissió de la Infància

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/07/2014)

21:05h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/07/2014)

Dijous, 10

09:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/07/2014)

18:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/07/2014)

Divendres, 11

09:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 10/07/2014)

09:30h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2014)

Dimarts, 15

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/07/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/07/2014)

13:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

17:00h

Intergrup de Suport a la Bicicleta

Sessió ordinària

Sala 5

(Aparició al web: 04/07/2014)

Dimecres, 16

09:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/07/2014)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/07/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/07/2014)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2014)

16:30h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2014)

Dijous, 17

09:30h

Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 09/07/2014)

09:43h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/07/2014)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2014)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/07/2014)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 14/07/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/07/2014)

16:00h

Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'estatut orgànic del ministeri fiscal

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 11/07/2014)

Divendres, 18

09:30h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2014)

12:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/07/2014)

Dimarts, 22

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/07/2014)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/07/2014)

17:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/07/2014)

Dimecres, 23

10:10h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/07/2014)

13:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 4

(Aparició al web: 18/07/2014)

15:30h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 21/07/2014)

Dijous, 24

09:33h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/07/2014)

14:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/07/2014)

18:00h

Comissió de Matèries Secretes o Reservades

Sessió secreta. En acabar la sessi?en?a

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/07/2015)

18:00h

Ple del Parlament

Sessió específica. En acabar la sessi?en?a n?m. 37

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/07/2014)

Divendres, 25

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/07/2014)

Dilluns, 28

16:00h

Ponència: Proj. llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dimarts, 29

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/07/2014)

Dijous, 31

13:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/07/2014)