Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 17 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 80

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00015/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00018/12)

  Xavier Domènech Sampere, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 100

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00014/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 110

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00016/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 120

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00017/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 130

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00013/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.