Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00199/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00193/13)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00194/13)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00197/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00195/13)

  Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00196/13)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00200/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00198/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.