Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 3 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00202/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00200/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual (Tram. 317-00198/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00199/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00201/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00197/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.