Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 100

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00186/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 110

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00184/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 120

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00185/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 130

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00183/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 140

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00182/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 150

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00187/11)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.