Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 110

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00029/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 120

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00028/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 130

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00027/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 140

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00031/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 150

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00030/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 160

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00026/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.