Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de novembre de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 6

  Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00242/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00244/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00243/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00245/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00246/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.