Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de novembre de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 150

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00361/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 160

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00354/13)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 170

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00356/13)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 180

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00358/13)

  Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 190

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00355/13)

  Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 200

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00357/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 210

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00360/13)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 220

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00359/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.