Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 20 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00048/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00041/13)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00044/13)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00046/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del diner públic amb relació a TV3 (Tram. 317-00043/13)

  Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00045/13)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00047/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00042/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.