Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00124/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00126/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00123/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00125/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00127/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00122/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.