Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 17 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar (Tram. 310-00021/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques dirigides al col·lectiu LGTBI (Tram. 310-00022/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 310-00025/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals (Tram. 310-00026/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de simbologia franquista de places i carrers (Tram. 310-00023/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg bilateral amb el Govern espanyol (Tram. 310-00024/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos destinats al Museu de Lleida (Tram. 310-00027/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Barcelona Mobile World Capital (Tram. 310-00028/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de places residencials per a la gent gran (Tram. 310-00030/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu de seguretat dels mesos d'estiu (Tram. 310-00029/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.