Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials de treball (Tram. 310-00107/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a l'exterior sobre el judici a l'independentisme (Tram. 310-00108/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 310-00103/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius (Tram. 310-00104/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat (Tram. 310-00105/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violències sexuals en els espais de lleure (Tram. 310-00101/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la mort fa deu anys de l'occitanista Robèrt Lafont (Tram. 310-00102/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments (Tram. 310-00106/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 310-00100/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en matèria d'habitatge (Tram. 310-00109/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.