Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el model de l'habitatge de lloguer (Tram. 310-00182/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet (Tram. 310-00189/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a consolidar l'activitat de recerca (Tram. 310-00180/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació per a l'increment de la dotació de la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre" (Tram. 310-00181/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00185/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de corrupció a Catalunya (Tram. 310-00186/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'educació infantil (Tram. 310-00187/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del sistema penitenciari (Tram. 310-00188/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de l'Alimentació (Tram. 310-00183/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a garantir un nombre suficient de professionals de la salut (Tram. 310-00184/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.