Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Tram. 310-00057/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 310-00058/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'ensenyament (Tram. 310-00059/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d'escola catalana (Tram. 310-00055/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia d'acció exterior (Tram. 310-00056/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00053/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús de les llengües a l'escola (Tram. 310-00054/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les acusacions en el procés del Tribunal Suprem contra líders sobiranistes (Tram. 310-00052/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política esportiva (Tram. 310-00050/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària (Tram. 310-00051/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.