Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el drenatge de recursos públics cap al sector privat i les conseqüències socials i ambientals (Tram. 310-00224/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política digital (Tram. 310-00225/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les institucions penitenciàries (Tram. 310-00226/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de l'exercici dels drets fonamentals a l'espai públic en un entorn de seguretat (Tram. 310-00227/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis amb les empreses elèctriques per a combatre la pobresa energètica (Tram. 310-00221/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac (Tram. 310-00220/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció del túnel de Tresponts a la carretera C-14 (Tram. 310-00222/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vulneració de drets civils i polítics (Tram. 310-00223/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions i les polítiques per a impulsar la cultura arreu del territori (Tram. 310-00228/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica (Tram. 310-00229/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.