Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'autorització a una entitat privada per a vigilar el comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius (Tram. 310-00217/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte nacional per la mobilitat segura i sostenible (Tram. 310-00212/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de convocar el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Tram. 310-00213/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals (Tram. 310-00210/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de l'economia i la reducció de les desigualtats (Tram. 310-00216/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 310-00214/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estructura del Departament de Salut (Tram. 310-00215/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 310-00211/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva política comunicativa (Tram. 310-00218/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Administració de justícia (Tram. 310-00219/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.