Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 4 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció i els ajuts a les persones amb discapacitat (Tram. 310-00352/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del transport públic a l'Anoia (Tram. 310-00353/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estabilització d'interins (Tram. 310-00354/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'obertura d'una delegació del Govern a Israel (Tram. 310-00358/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat (Tram. 310-00363/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sinistralitat a les carreteres (Tram. 310-00364/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el català a les plataformes (Tram. 310-00365/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions en salut mental (Tram. 310-00359/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves mesures per a incentivar l'emancipació dels joves (Tram. 310-00360/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de recerca (Tram. 310-00361/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu assenyalament a les entitats no afins a l'independentisme (Tram. 310-00356/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant el nombre d'assassinats dels darrers dies (Tram. 310-00357/13)

  Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns en el llibre sisè del Codi civil (Tram. 310-00362/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte de la Generalitat envers altres institucions (Tram. 310-00355/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.