Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de novembre de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les residències per a gent gran (Tram. 310-00626/13)

  Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sequera (Tram. 310-00622/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sensació d'impunitat davant les dades delinqüencials (Tram. 310-00623/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l'automòbil (Tram. 310-00624/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions industrials (Tram. 310-00630/13)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de prevenció de les diverses formes de violència masclista (Tram. 310-00631/13)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Cultura Jove (Tram. 310-00632/13)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les organitzacions feministes (Tram. 310-00621/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d'infraestructures (Tram. 310-00625/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la insistència a erradicar el bilingüisme (Tram. 310-00620/13)

  Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 110

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la sequera (Tram. 310-00627/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 120

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la salut mental infantil i juvenil (Tram. 310-00628/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 130

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts per a la dinamització de les comarques de muntanya (Tram. 310-00629/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 140

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'empresa i treball (Tram. 310-00633/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.