Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 20 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la personació de la Generalitat en la persecució de la dissidència (Tram. 310-00081/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ocupació de l'espai públic per a activitats no permeses per la llei (Tram. 310-00075/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00076/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de vacunació contra la Covid-19 (Tram. 310-00085/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les tasques d'extinció d'incendis dels darrers dies (Tram. 310-00082/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans especials d'emergència exterior del sector químic (Tram. 310-00083/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets dels consumidors (Tram. 310-00084/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a mantenir el lleure educatiu com a espai segur (Tram. 310-00078/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la millora de la qualificació del deute de la Generalitat (Tram. 310-00079/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'espionatge digital (Tram. 310-00080/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local (Tram. 310-00072/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial (Tram. 310-00073/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les energies renovables (Tram. 310-00074/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les residències per a gent gran (Tram. 310-00077/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.