Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar (Tram. 310-00274/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la hisenda pròpia (Tram. 310-00278/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar 2017-2018 (Tram. 310-00279/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa de les emissions per freqüència modulada del canal iCat (Tram. 310-00280/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió comunicativa del Departament d'Interior amb relació als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost (Tram. 310-00272/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria d'LGBTI (Tram. 310-00275/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del dret de manifestació (Tram. 310-00276/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets del col·lectiu LGBTI (Tram. 310-00277/11)

  Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les garanties democràtiques (Tram. 310-00273/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.