Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 19 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols per a la Covid-19 a les escoles (Tram. 310-00103/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'organització del temps del Departament d'Igualtats i Feminismes per a avançar en drets i igualtat de gènere (Tram. 310-00104/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar l'atur i la precarietat laboral dels joves (Tram. 310-00105/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a impulsar la coeducació (Tram. 310-00106/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'assetjament a les escoles (Tram. 310-00109/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els col·lectius invisibilitzats en les polítiques de memòria democràtica (Tram. 310-00100/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Programa de benestar emocional i salut comunitària (Tram. 310-00101/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'infraestructures ferroviàries (Tram. 310-00102/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis socials municipals (Tram. 310-00111/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del comerç (Tram. 310-00112/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció (Tram. 310-00113/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'anul·lació del concert educatiu a l'escola diferenciada (Tram. 310-00108/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les auditories al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 310-00110/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'elecció de l'educació per part dels pares (Tram. 310-00107/13)

  Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.