Convocatòria

Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 15 de novembre de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Diputació Permanent (Tram. 397-00001/11)

  Elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera i del secretari segon o secretària segona de la Diputació Permanent

 • 2

  Decret llei 6/2017, del 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya (Tram. 203-00013/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei