Temes pendents

Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 8 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària (continuació).

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 300-00206/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 4)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme (Tram. 300-00208/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 4)

 • 3

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 302-00180/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3; esmenes: BOPC, 502, 13)

 • 4

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (Tram. 302-00181/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3; esmenes: BOPC, 502, 14)

 • 5

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat (Tram. 302-00182/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8; esmenes: BOPC, 502, 17)

 • 6

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 302-00183/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8; esmenes: BOPC, 502, 18)

 • 7

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 302-00184/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 9; esmenes: BOPC, 502, 20)

 • 8

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00185/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 10; esmenes: BOPC, 502, 22)