Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de setembre de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el dia 6 de setembre, a les 10.00 h.)

 • 2

  Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places (Tram. 203-00012/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (Tram. 202-00061/11)

  Grup Parlamentari Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

  Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 472, 26)

 • 4

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

  Comissió de Treball

  Debat i votació del dictamen de la comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 152, 20; esmenes presentades: BOPC, 302, 3; informe: BOPC, 478, 9; dictamen: BOPC, 481, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 496, 44)

 • 5

  Proposició de llei contra l'abús bancari (Tram. 202-00054/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 384, 20)

 • 6

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 261-00001/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el decreixement (Tram. 300-00203/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les competències atribuïdes pel Decret 108/2017 al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Tram. 300-00207/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el model d'instituts escola (Tram. 300-00204/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la crisi del sector de la fruita (Tram. 300-00205/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 300-00206/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme (Tram. 300-00208/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 302-00180/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (Tram. 302-00181/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat (Tram. 302-00182/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 302-00183/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 302-00184/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 9)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00185/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 10)