Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats

Dia:
Dimarts, 2 de maig de 2023
Hora:
14:40h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 407-00003/13)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Establiment del calendari per a aprovar el pla de treball.