Ponència: Proposició de llei del tercer sector

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2023
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Fernando Fantova, consultor social en la direcció de serveis i organitzacions del tercer sector, amb relació a la Proposició de llei del tercer sector (Tram. 353-00863/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei del tercer sector (Tram. 353-00852/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei del tercer sector (Tram. 353-00820/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.