Grup de Treball sobre l'Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Audiència d'una representació de la Federació Catalana d'Autisme davant el Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00059/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència

 • 2

  Audiència d'Adriana Torroella, autora de la guia escolar antiracista i especialista en adopcions internacionals, davant el Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00057/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència

 • 3

  Audiència de Safia El Aaddam, víctima d'assetjament, davant el Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00061/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència

 • 4

  Audiència d'Alba Alfageme Casanova, psicòloga especialitzada en victimologia, davant el Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00058/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència