Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari

Dia:
Dimarts, 26 de setembre de 2023
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 353-00778/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Saül Garreta, arquitecte, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 353-00777/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 3

  Decaïment de les compareixences no substanciades.