Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2023
Hora:
10:15h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 353-00794/13)

    Comissió d'Economia i Hisenda

    Substanciació.