Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 3b

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la ponència.

 • 2

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 270-00002/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Nomenament del ponent relator

  (Text presentat: BOPC, 91, 37)

 • 3

  Ordenació dels treballs.