Ponència: Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills

Dia:
Dilluns, 15 de maig de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Eva Zafra Aparici, doctora en Antropologia Social i Cultural i professora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 353-00733/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Marisa Fernández, representant de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 353-00731/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Substanciació.