Ponència: Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills

Dia:
Dilluns, 6 de març de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de María del Mar Daza Bonachela, advocada i experta en dret penal i criminologia de la Universitat de Granada,amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 353-00725/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Maria Such Palomares, directora general de l'Institut Valencià de les Dones, amb relació a la ponència: Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 357-00747/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Marta Ariste, advocada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 353-00736/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Substanciació.