Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sílvia Miró Martí, representant de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 353-00679/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Mireia Recio Ortega, representant de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 353-00680/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 353-00677/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.