Ponència: Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Dia:
Dilluns, 20 de març de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Fernando Pindado, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i consultor en polítiques públiques, participació ciutadana i acció comunitària, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00584/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Miquel Àngel Essomba Gelabert, director de la càtedra d'Educació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00620/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jordi Serrano, historiador i rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00622/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Notarial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00632/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Jordi Casassas Pons, gerent de la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00592/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.