Ponència: Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Dia:
Dilluns, 6 de març de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Rafael Arderiu, director general de la Fundació Vallés Oriental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00609/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Joaquim Serrahima, director general de Catalònia Fundació Creactiva, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00610/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una repreesentació de Dincat, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00611/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Esclat , amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00612/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'Alicia Artiaga amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00624/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.