Ponència: Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Dia:
Dilluns, 21 de novembre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació d'Esplais Catalans, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00580/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00581/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Catalana de l'Esplai amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00603/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00604/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00583/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00576/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Rafael Ruiz de Gauna, adjunt a la Direcció General de la Fundació Pere Tarrés, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00602/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Josep Tresserras, gerent de Som Fundació, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00608/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.