Ponència: Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2023
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00459/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Carme Fortea, directora de Serveis d'Atenció al Sensellarisme de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00493/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de la secretària del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00565/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència del subdirector general d'Anàlisi i Programació de la Direcció General de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00566/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.