Ponència: Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

Dia:
Dimarts, 21 de març de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00453/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació d'Arrels Sant Ignasi amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00480/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Montserrat Torrent, representant de Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00474/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'entitat La Sopa amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00484/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Bonanit amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00485/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.