Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

Dia:
Dilluns, 15 de maig de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Esther Pujol, representant de la Plataforma Tolerància 0, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 365-00016/13)

  Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Sisa, en representació de Llars Mundet, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 365-00017/13)

  Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Juan Antonio Miguel, en representació de Llars Mundet, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 365-00018/13)

  Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Javier Moreno, exintern del preventori de la Sabinosa a Tarragona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 365-00019/13)

  Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Consuelo García del Cid, exinterna de diversos centres del Patronat de Protecció de la Dona a Madrid i Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 365-00020/13)

  Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  Compareixença.