Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

Dia:
Dilluns, 20 de març de 2023
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (Tram. 394-00011/13)

    Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

    Debat de la proposta

  • 2

    Programació dels treballs de la Comissió