Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

Dia:
Dijous, 15 de setembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Audiència de la directora general de l'Alumnat davant del Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00012/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència

 • 2

  Audiència de la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant el Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (Tram. 367-00013/13)

  Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

  Audiència