Ponència: Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari

Dia:
Dijous, 15 de setembre de 2022
Hora:
11:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Dídac Martínez i Martínez, director gerent de l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies - Corporació Transport Sanitari, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00434/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Transport Sanitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00435/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació d'Egara Ambulàncies amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00438/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Vicenç Chicharo Amposta, president de Grup La Pau, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00433/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.