Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

Dia:
Divendres, 8 de juliol de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Audiència de Dolors Comas d'Argemir, catedràtica d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00001/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 2

  Audiència de Sara Moreno Colom, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Estudis Sociològics de la Vida, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00002/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 3

  Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la Fundació Edat Vida Viure, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00008/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 4

  Audiència de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00009/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 5

  Audiència d'Andrés Rueda Sánchez, president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00010/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència