Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

Dia:
Divendres, 10 de juny de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Audiència d'Elba Mansilla, investigadora i docent en economia feminista i economia solidària, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00003/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 2

  Audiència de Jordi Amblàs Novellas, professor de la Universitat de Vic i investigador del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00007/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 3

  Audiència de Josep Maria Vidal Vidal, president de Sumar - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00004/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 4

  Audiència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00005/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 5

  Audiència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00006/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 6

  Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la Fundació Edat Vida Viure, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00008/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència