Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

Dia:
Dimarts, 10 de maig de 2022
Hora:
14:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Composició del Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 409-00002/13)

    Comissió de Drets Socials

    Constitució del Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències.

  • 2

    Establiment, si escau, del pla de treball, del funcionament i del calendari de reunions.