Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya

Dia:
Dimarts, 7 de març de 2023
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Joan Amorós, president de Ferrmed, davant la Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya (Tram. 357-00657/13)

    Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya

    Compareixença.