Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

Dia:
Dijous, 23 de març de 2023
Hora:
13:30h (o en acabar la sessió del Ple del migdia)
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Composició de la Comissió d'Estudi sobre la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals (Tram. 406-00006/13)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)