Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

Dia:
Dimarts, 20 de setembre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00317/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00318/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00319/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.