Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Dia:
Dilluns, 13 de desembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Per determinar

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00258/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00290/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00264/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'un representant del despatx d'advocats Arauz amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00279/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.