Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Dia:
Divendres, 12 de novembre de 2021
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00257/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'un representant de la Plataforma d'Interines Docents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00260/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.