Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Dia:
Divendres, 8 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Alex S. Vitale, professor de sociologia i coordinador del Projecte sobre manteniment de l'ordre públic i justícia social del Brooklyn College, de Nova York, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00667/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00658/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00659/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00660/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00661/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00665/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00663/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Comandaments del Cos de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00662/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 357-00664/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.