Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

Dia:
Dimarts, 9 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 394-00001/13)

    Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

    Debat de la proposta.

  • 2

    Programació dels treballs de la Comissió