Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

Dia:
Divendres, 23 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Mercè Cervantes, presidenta de la Federació Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia, davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-01069/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Fundació Centre Català de Solidaritat davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-01070/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-01071/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació Educació per a l'Acció Crítica davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-01072/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.